DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1โพธิ์ประทับช้าง26213752.291689053.5743022752.79
2ไผ่ท่าโพ904550.00231252.171135750.44
3วังจิก492857.1411763.64603558.33
4ไผ่รอบ20813866.35523159.6226016965.00
5ดงเสือเหลือง201680.003266.67231878.26
6เนินสว่าง835869.88372670.271208470.00
7ทุ่งใหญ่552749.0921838.10763546.05
8รวมทั้งหมด76744958.5431517655.871,08262557.76

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 31 ตุลาคม 2564