DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1หนองสองห้อง35031590.007685.7135732189.92
2คึมชาด000.0010880.0010880.00
3โนนธาตุ956871.58774862.3417211667.44
4ตะกั่วป่า151066.675360.00201365.00
5สำโรง000.0021921698.6321921698.63
6หนองเม็ก31125782.6499100.0032026683.13
7ดอนดู่241979.17141178.57383078.95
8ดงเค็ง786988.46635587.3014112487.94
9หันโจด12612095.2410610296.2323222295.69
10ดอนดั่ง11100.00121191.67131292.31
11วังหิน11100.00201785.00211885.71
12หนองไผ่ล้อม000.004250.004250.00
13รวมทั้งหมด1,00186085.9154648889.381,5471,34887.14

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564