DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1นครศรีธรรมราช56,71835,73763.011,35582761.0358,07336,56462.96
2กระบี่5,9653,58960.1711100.005,9663,59060.17
3พังงา5,8053,64562.7925915258.696,0643,79762.62
4ภูเก็ต20,20013,61367.391107164.5520,31013,68467.38
5สุราษฎร์ธานี30,58718,39860.1544526559.5531,03218,66360.14
6ระนอง1,9391,20962.35432455.811,9821,23362.21
7ชุมพร13,3467,92859.4038522959.4813,7318,15759.41
8รวมทั้งหมด134,56084,11962.512,5981,56960.39137,15885,68862.47

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565