DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ศรีสะเกษ13,6249,67771.0326022285.3813,8849,89971.30
2อุบลราชธานี7,6465,34569.91996262.637,7455,40769.81
3ยโสธร26,05216,93264.991,25878962.7227,31017,72164.89
4อำนาจเจริญ17,87911,20962.691,8261,18965.1219,70512,39862.92
5มุกดาหาร10,5406,89965.4651533164.2711,0557,23065.40
6รวมทั้งหมด75,74150,06266.103,9582,59365.5179,69952,65566.07

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565