DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1บึงกาฬ21,67013,71063.2784449258.2922,51414,20263.08
2หนองบัวลำภู15,67410,55167.3226915256.5115,94310,70367.13
3อุดรธานี49,92132,03464.17000.0049,92132,03464.17
4เลย25,28315,32960.631,9691,11056.3727,25216,43960.32
5หนองคาย23,48315,44965.7968347068.8124,16615,91965.87
6สกลนคร28,51318,43764.6691253959.1029,42518,97664.49
7นครพนม36,61424,47366.842,1271,42366.9038,74125,89666.84
8รวมทั้งหมด201,158129,98364.626,8044,18661.52207,962134,16964.52

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565