DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1สมุทรปราการ7,5064,16055.4244325858.247,9494,41855.58
2ชลบุรี36,26923,29764.2340123759.1036,67023,53464.18
3ระยอง13,9659,24566.2054134263.2214,5069,58766.09
4จันทบุรี9,2035,14755.9367437455.499,8775,52155.90
5ตราด3,8152,31060.5562339162.764,4382,70160.86
6ฉะเชิงเทรา28,81717,34560.191,12662955.8629,94317,97460.03
7ปราจีนบุรี9,5676,44567.3744126560.0910,0086,71067.05
8สระแก้ว27,27418,05966.2174950867.8228,02318,56766.26
9รวมทั้งหมด136,41686,00863.054,9983,00460.10141,41489,01262.94

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 25 พฤษภาคม 2565