DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1นนทบุรี5,4563,23159.22895056.185,5453,28159.17
2ปทุมธานี23,71115,37564.841,37291166.4025,08316,28664.93
3พระนครศรีอยุธยา16,3009,40657.7191750655.1817,2179,91257.57
4อ่างทอง9,2645,50059.3780547458.8810,0695,97459.33
5ลพบุรี22,34713,28559.4599760560.6823,34413,89059.50
6สิงห์บุรี13,8598,62162.2153630456.7214,3958,92562.00
7สระบุรี17,54010,46459.6687852059.2318,41810,98459.64
8นครนายก4,4732,39653.5735919153.204,8322,58753.54
9รวมทั้งหมด112,95068,27860.455,9533,56159.82118,90371,83960.42

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565