DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ชัยนาท12,0826,92257.291,15562253.8513,2377,54456.99
2นครสวรรค์19,79511,67858.991,7321,02459.1221,52712,70259.00
3อุทัยธานี18,87010,35554.881,60079949.9420,47011,15454.49
4กำแพงเพชร17,84610,62259.521,40973952.4519,25511,36159.00
5พิจิตร25,88115,53160.013,2601,83656.3229,14117,36759.60
6รวมทั้งหมด94,47455,10858.339,1565,02054.83103,63060,12858.02

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565