DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1อุตรดิตถ์10,5366,77364.2860840065.7911,1447,17364.37
2ตาก9,1575,52660.3544625256.509,6035,77860.17
3สุโขทัย15,2459,05159.371,19972960.8016,4449,78059.47
4พิษณุโลก26,34915,25157.8841520348.9226,76415,45457.74
5เพชรบูรณ์39,46024,28461.5433322768.1739,79324,51161.60
6รวมทั้งหมด100,74760,88560.433,0011,81160.35103,74862,69660.43

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565