DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เชียงใหม่20,75812,49660.2025813652.7121,01612,63260.11
2ลำพูน8,1354,79258.915480.008,1404,79658.92
3ลำปาง13,9158,00157.501,17275864.6815,0878,75958.06
4แพร่11,0576,74060.9648028158.5411,5377,02160.86
5น่าน13,2647,55956.99814251.8513,3457,60156.96
6พะเยา22,96714,65263.8070641458.6423,67315,06663.64
7เชียงราย29,57418,85063.7459140067.6830,16519,25063.82
8แม่ฮ่องสอน10,9857,28066.2725915359.0711,2447,43366.11
9รวมทั้งหมด130,65580,37061.513,5522,18861.60134,20782,55861.52

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565