DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เชียงใหม่27,95018,94067.768,8965,16158.0136,84624,10165.41
2ลำพูน2,5331,53460.562,7451,62359.135,2783,15759.81
3ลำปาง15,48410,67568.9410,9897,40467.3826,47318,07968.29
4แพร่6,4294,27466.485,0153,27565.3011,4447,54965.96
5น่าน5,6153,24257.743,4191,85454.239,0345,09656.41
6พะเยา6,5203,30650.714,5802,64257.6911,1005,94853.59
7เชียงราย21,05213,63364.7613,3398,63964.7634,39122,27264.76
8แม่ฮ่องสอน5,9353,88865.512,8921,74460.308,8275,63263.80
9รวมทั้งหมด91,51859,49265.0151,87532,34262.35143,39391,83464.04

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564