DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เชียงใหม่2,7171,57157.8227017163.332,9871,74258.32
2ลำพูน100.00000.00100.00
3ลำปาง5,9473,86965.061308061.546,0773,94964.98
4แพร่000.00000.00000.00
5พะเยา16210967.2815853.3317711766.10
6เชียงราย46427058.1952932962.1999359960.32
7รวมทั้งหมด9,2915,81962.6394458862.2910,2356,40762.60

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563