DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1นครศรีธรรมราช2,7611,65059.764,6702,71558.147,4314,36558.74
2กระบี่83745954.841,48389560.352,3201,35458.36
3พังงา1,5541,00664.742,6941,65661.474,2482,66262.66
4ภูเก็ต80548760.501,50586257.282,3101,34958.40
5สุราษฎร์ธานี4,3742,48856.886,7313,83456.9611,1056,32256.93
6ระนอง24316266.671,19672260.371,43988461.43
7ชุมพร2,5021,53061.152,5911,57560.795,0933,10560.97
8รวมทั้งหมด13,0767,78259.5120,87012,25958.7433,94620,04159.04

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561