DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ศรีสะเกษ5,5003,88670.654,9603,56871.9410,4607,45471.26
2อุบลราชธานี9,0975,78763.617,8825,60871.1516,97911,39567.11
3ยโสธร2,5961,45656.095,4993,01954.908,0954,47555.28
4อำนาจเจริญ1,7881,10161.582,0801,24860.003,8682,34960.73
5มุกดาหาร2,2441,36360.743,0731,87160.895,3173,23460.82
6รวมทั้งหมด21,22513,59364.0423,49415,31465.1844,71928,90764.64

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561