DoH Dashboard กรมอนามัย

ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 1 เทอม 2 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ศรีสะเกษ5,4383,84170.631,9111,32069.077,3495,16170.23
2อุบลราชธานี8,2005,25064.021,32092870.309,5206,17864.89
3ยโสธร40230275.1226919572.4967149774.07
4อำนาจเจริญ66250175.68937984.9575558076.82
5มุกดาหาร46328761.9945431268.7291759965.32
6รวมทั้งหมด15,16510,18167.134,0472,83470.0319,21213,01567.74

ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ :
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน