DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ศรีสะเกษ5,5003,88670.654,9603,56871.9410,4607,45471.26
2อุบลราชธานี9,0975,78763.617,8825,60871.1516,97911,39567.11
3ยโสธร2,4691,39356.425,0672,78554.967,5364,17855.44
4อำนาจเจริญ1,7881,10161.582,0801,24860.003,8682,34960.73
5มุกดาหาร1,7061,05962.083,0011,83261.054,7072,89161.42
6รวมทั้งหมด20,56013,22664.3322,99015,04165.4243,55028,26764.91

ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 8 พฤศจิกายน 2561