DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ศรีสะเกษ5,4763,86970.654,9293,53871.7810,4057,40771.19
2อุบลราชธานี8,5535,47564.015,0543,58470.9113,6079,05966.58
3ยโสธร2,2431,26456.353,9672,19655.366,2103,46055.72
4อำนาจเจริญ1,5911,00363.041,6951,02060.183,2862,02361.56
5มุกดาหาร1,7071,06262.212,5131,57662.714,2202,63862.51
619,57012,67364.7618,15811,91465.6137,72824,58765.17

ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 11 กันยายน 2561