DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1บึงกาฬ1,27169854.922,7301,59958.574,0012,29757.41
2หนองบัวลำภู3,4862,47871.083,9422,79370.857,4285,27170.96
3อุดรธานี6,3894,28066.995,0823,14261.8311,4717,42264.70
4เลย1,45789361.292,8951,71459.214,3522,60759.90
5หนองคาย4,7113,05564.854,9583,05261.569,6696,10763.16
6สกลนคร5,3884,08575.827,7714,99664.2913,1599,08169.01
7นครพนม6,5424,46068.174,7263,14666.5711,2687,60667.50
829,24419,94968.2232,10420,44263.6761,34840,39165.84

ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 11 กันยายน 2561