DoH Dashboard กรมอนามัย

ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 1 เทอม 2 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1บึงกาฬ30925482.2090364571.431,21289974.17
2หนองบัวลำภู3,3012,38172.132,1641,73880.315,4654,11975.37
3อุดรธานี5,3703,68468.601,6061,08367.436,9764,76768.33
4เลย78956070.9852137171.211,31093171.07
5หนองคาย4,2942,82865.861,44898167.755,7423,80966.34
6สกลนคร3,5952,91281.002,1891,72878.945,7844,64080.22
7นครพนม4,9293,54871.982,3341,68772.287,2635,23572.08
8รวมทั้งหมด22,58716,16771.5811,1658,23373.7433,75224,40072.29

ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ :
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน