DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1บึงกาฬ15853.33301343.33452146.67
2หนองบัวลำภู44123853.971,01585884.531,4561,09675.27
3อุดรธานี63642967.4551934366.091,15577266.84
4สกลนคร1,00493893.43371951.351,04195791.93
5นครพนม54234663.84805366.2562239964.15
6รวมทั้งหมด2,6381,95974.261,6811,28676.504,3193,24575.13

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561