DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ชัยนาท2,0641,26661.3497261363.073,0361,87961.89
2นครสวรรค์2,4141,44659.902,5761,54559.984,9902,99159.94
3อุทัยธานี1,22880765.722,7821,65859.604,0102,46561.47
4กำแพงเพชร3,0172,03767.522,5661,51659.085,5833,55363.64
5พิจิตร4,2812,57660.173,4611,96956.897,7424,54558.71
613,0048,13262.5312,3577,30159.0825,36115,43360.85

ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 11 กันยายน 2561