DoH Dashboard กรมอนามัย

ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 1 เทอม 2 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ชัยนาท2,0471,25761.4141926663.482,4661,52361.76
2นครสวรรค์1,8291,14362.491,02566965.272,8541,81263.49
3อุทัยธานี1,22480465.6981250562.192,0361,30964.29
4กำแพงเพชร2,4551,74671.121,01663762.703,4712,38368.65
5พิจิตร3,2281,99861.9063838460.193,8662,38261.61
6รวมทั้งหมด10,7836,94864.433,9102,46162.9414,6939,40964.04

ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ :
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน