DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1อุตรดิตถ์2,3891,63968.614,9513,40868.837,3405,04768.76
2ตาก3,4062,26166.383,9512,61066.067,3574,87166.21
3สุโขทัย3,5462,02857.195,3913,02156.048,9375,04956.50
4พิษณุโลก6,3354,10764.835,2693,28662.3611,6047,39363.71
5เพชรบูรณ์5,9213,44358.156,6153,76556.9212,5367,20857.50
6รวมทั้งหมด21,59713,47862.4126,17716,09061.4747,77429,56861.89

ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 8 พฤศจิกายน 2561