DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1อุตรดิตถ์2,5141,70967.985,1533,52668.437,6675,23568.28
2ตาก3,4022,25966.404,0142,64865.977,4164,90766.17
3สุโขทัย3,5462,02857.195,3913,02156.048,9375,04956.50
4พิษณุโลก6,3424,11364.855,3073,30862.3311,6497,42163.71
5เพชรบูรณ์5,9213,44358.156,6153,76656.9312,5367,20957.51
6รวมทั้งหมด21,72513,55262.3826,48016,26961.4448,20529,82161.86

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561