DoH Dashboard กรมอนามัย

ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 1 เทอม 2 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1อุตรดิตถ์2,2711,57169.181,7241,21870.653,9952,78969.81
2ตาก3,4222,27166.361,04467764.854,4662,94866.01
3สุโขทัย1,48697665.681,12774265.842,6131,71865.75
4พิษณุโลก6,2424,00364.131,50297364.787,7444,97664.26
5เพชรบูรณ์4,6702,74358.742,5241,55461.577,1944,29759.73
6รวมทั้งหมด18,09111,56463.927,9215,16465.1926,01216,72864.31

ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ :
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน