DoH Dashboard กรมอนามัย

ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 1 เทอม 2 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เชียงใหม่2,5611,66064.8288457765.273,4452,23764.93
2ลำพูน91557462.731076257.941,02263662.23
3ลำปาง8,4355,60366.432,6531,77266.7911,0887,37566.51
4แพร่4,3402,99268.941,7251,17067.836,0654,16268.62
5น่าน38423059.90332060.6141725059.95
6พะเยา77552968.2627514853.821,05067764.48
7เชียงราย5,8713,77864.352,1211,30861.677,9925,08663.64
8แม่ฮ่องสอน1,7991,32673.71543768.521,8531,36373.56
9รวมทั้งหมด25,08016,69266.567,8525,09464.8832,93221,78666.15

ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ :
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน