DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เชียงใหม่2,8721,82263.443,6322,14058.926,5043,96260.92
2ลำพูน98061062.241,05863860.302,0381,24861.24
3ลำปาง8,6485,71066.036,0083,90865.0514,6569,61865.63
4แพร่4,5003,08668.585,3033,39664.049,8036,48266.12
5น่าน39523659.751,7551,08761.942,1501,32361.53
6พะเยา91660566.051,13465357.582,0501,25861.37
7เชียงราย6,4424,11863.925,8213,62362.2412,2637,74163.12
8แม่ฮ่องสอน1,7481,22269.912,2581,50766.744,0062,72968.12
926,50117,40965.6926,96916,95262.8653,47034,36164.26

ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 11 กันยายน 2561