DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1บึงกาฬ000.00000.00000.00
2หนองบัวลำภู1,9771,59480.6373354574.352,7102,13978.93
3อุดรธานี000.00000.00000.00
4เลย000.00000.00000.00
5สกลนคร54831958.21000.0054831958.21
6นครพนม803543.755240.00853743.53
7รวมทั้งหมด2,6051,94874.7873854774.123,3432,49574.63

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560