DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1บุรีรัมย์5,5444,37078.825,0853,87576.2010,6298,24577.57
2สุรินทร์2,9912,30877.163,7012,56769.366,6924,87572.85
3ชัยภูมิ37728675.861,5041,06370.681,8811,34971.72
4รวมทั้งหมด8,9126,96478.1410,2907,50572.9319,20214,46975.35

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 26 กุมภาพันธ์ 2560