DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1บึงกาฬ1,06876171.2583858569.811,9061,34670.62
2อุดรธานี3,7742,77073.402,7191,99173.236,4934,76173.33
3เลย95165769.091,17677665.992,1271,43367.37
4สกลนคร5,5013,54764.484,5632,98665.4410,0646,53364.91
5นครพนม4,9823,36367.505,6303,89669.2010,6127,25968.40
6รวมทั้งหมด16,27611,09868.1914,92610,23468.5631,20221,33268.37

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560