DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ชัยนาท88166375.261,06262058.381,9431,28366.03
2นครสวรรค์2,2161,49267.333,5052,10360.005,7213,59562.84
3อุทัยธานี69946165.9549132866.801,19078966.30
4กำแพงเพชร20914468.902,0531,37767.072,2621,52167.24
5พิจิตร1,8291,24367.962,9841,94865.284,8133,19166.30
6รวมทั้งหมด5,8344,00368.6210,0956,37663.1615,92910,37965.16

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 4 มีนาคม 2560