DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองกาญจนบุรี12,2407,56261.781,8541,14261.6014,0948,70461.76
2ไทรโยค2,2161,32559.791,01363963.083,2291,96460.82
3บ่อพลอย1,81789349.1536819954.082,1851,09249.98
4ศรีสวัสดิ์84139346.7361235457.841,45374751.41
5ท่ามะกา4,9053,09463.082,2411,36660.957,1464,46062.41
6ท่าม่วง3,9472,44261.8768140058.744,6282,84261.41
7ทองผาภูมิ2,6441,78967.6675249966.363,3962,28867.37
8สังขละบุรี1,55084654.5841421451.691,9641,06053.97
9พนมทวน1,16481670.101478255.781,31189868.50
10เลาขวัญ1,68789953.2939823258.292,0851,13154.24
11ด่านมะขามเตี้ย1,51392461.0767032348.212,1831,24757.12
12หนองปรือ2,4501,43558.5748525752.992,9351,69257.65
13ห้วยกระเจา1,29067652.4042021952.141,71089552.34
14รวมทั้งหมด38,26423,09460.3510,0555,92658.9448,31929,02060.06

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565