DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น1,04775371.9213210680.301,17985972.86
2บ้านฝาง634977.7814810772.3021115673.93
3พระยืน20819292.3118911862.4339731078.09
4หนองเรือ2,5701,63263.50917279.122,6611,70464.04
5ชุมแพ3,5482,17461.2755030856.004,0982,48260.57
6สีชมพู2,5841,60161.9680354467.753,3872,14563.33
7น้ำพอง11310189.387685.7112010789.17
8อุบลรัตน์1,5041,01967.7535223366.191,8561,25267.46
9กระนวน3,8652,75871.3656940370.834,4343,16171.29
10บ้านไผ่1,12679770.7863045371.901,7561,25071.18
11เปือยน้อย73949366.711629961.1190159265.70
12พล5,4823,76668.701108173.645,5923,84768.79
13แวงใหญ่1,07073768.8854239272.321,6121,12970.04
14แวงน้อย1,21177063.5846131167.461,6721,08164.65
15หนองสองห้อง35732189.92100.0035832189.66
16ภูเวียง2,9842,11270.7897768470.013,9612,79670.59
17มัญจาคีรี2,5451,72567.7849835671.493,0432,08168.39
18ชนบท23319583.692150.0023519683.40
19เขาสวนกวาง1,14969060.0539624261.111,54593260.32
20ภูผาม่าน15960.00000.0015960.00
21ซำสูง62837459.5518310356.2881147758.82
22โคกโพธิ์ไชย67343865.0835523165.071,02866965.08
23หนองนาคำ68045166.3224117773.4492162868.19
24บ้านแฮด83163476.2941337891.531,2441,01281.35
25โนนศิลา111090.916466.67171482.35
26เวียงเก่า72252172.1627518868.3699770971.11
27รวมทั้งหมด35,95824,32267.648,0935,59769.1644,05129,91967.92

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565