DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองพังงา1,34697572.4433024072.731,6761,21572.49
2เกาะยาว20613063.1126916260.2247529261.47
3กะปง271244.44987071.431258265.60
4ตะกั่วทุ่ง44630267.71797088.6152537270.86
5ตะกั่วป่า2,5891,78468.911,18880667.853,7772,59068.57
6คุระบุรี321959.38171270.59493163.27
7ทับปุด98160161.2629316054.611,27476159.73
8ท้ายเหมือง24020485.004250.0024420684.43
9รวมทั้งหมด5,8674,02768.642,2781,52266.818,1455,54968.13

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564