DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองกระบี่18814275.5312650.0020014874.00
2เขาพนม16110565.22261869.2318712365.78
3เกาะลันตา27517262.5523712552.7451229758.01
4คลองท่อม1,07363358.9970432045.451,77795353.63
5อ่าวลึก86263573.6722100.0086463773.73
6ปลายพระยา765369.74000.00765369.74
7ลำทับ29516054.24683247.0636319252.89
8เหนือคลอง65445569.57181161.1167246669.35
9รวมทั้งหมด3,5842,35565.711,06751448.174,6512,86961.69

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564