DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองเพชรบูรณ์1,38379057.1278344056.192,1661,23056.79
2ชนแดน33922766.9645026659.1178949362.48
3หล่มสัก97160562.311,05568464.832,0261,28963.62
4หล่มเก่า65836956.0837221357.261,03058256.50
5วิเชียรบุรี92660965.7731118760.131,23779664.35
6ศรีเทพ69342060.6134518353.041,03860358.09
7หนองไผ่1,21385970.8252631760.271,7391,17667.63
8บึงสามพัน472859.5730718560.2635421360.17
9น้ำหนาว45131569.8436023665.5681155167.94
10วังโป่ง63638861.0160540066.121,24178863.50
11เขาค้อ66739959.8237822459.261,04562359.62
12รวมทั้งหมด7,9845,00962.745,4923,33560.7213,4768,34461.92

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2564