DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองกาฬสินธุ์3,2742,26969.302,7241,79165.755,9984,06067.69
2นามน28724284.3252038073.0880762277.08
3กมลาไสย1,10773266.1267242162.651,7791,15364.81
4ร่องคำ22414464.2924515964.9046930364.61
5กุฉินารายณ์984747.9686949556.9696754256.05
6เขาวง55430855.6053632360.261,09063157.89
7ยางตลาด78146259.1563637058.181,41783258.72
8ห้วยเม็ก63640263.2153032561.321,16672762.35
9สหัสขันธ์65443266.0681950561.661,47393763.61
10คำม่วง1,19085371.6849231564.021,6821,16869.44
11ท่าคันโท73649166.7189056863.821,6261,05965.13
12หนองกุงศรี1,25369855.711,28978160.592,5421,47958.18
13สมเด็จ96868670.8792266371.911,8901,34971.38
14ห้วยผึ้ง76550566.0157637765.451,34188265.77
15สามชัย46533371.6124615161.3871148468.07
16นาคู46933571.4331719059.9478652566.79
17ดอนจาน39827268.3418311763.9358138966.95
18ฆ้องชัย664872.73231565.22896370.79
19รวมทั้งหมด13,9259,25966.4912,4897,94663.6226,41417,20565.14

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564