DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น1,5861,06967.401,25990772.042,8451,97669.46
2บ้านฝาง624775.81544379.631169077.59
3พระยืน90775683.352150.0090975783.28
4หนองเรือ89761868.9052034365.961,41796167.82
5ชุมแพ3,7512,53867.662,3131,47163.606,0644,00966.11
6สีชมพู1,05581477.1689359566.631,9481,40972.33
7น้ำพอง61049781.481189681.3672859381.46
8อุบลรัตน์67445968.1043426761.521,10872665.52
9กระนวน81354967.5356734661.021,38089564.86
10บ้านไผ่1,19184170.611,2981,02278.742,4891,86374.85
11เปือยน้อย48230262.661529663.1663439862.78
12พล1,13181471.9742132176.251,5521,13573.13
13แวงใหญ่67253078.8765348674.431,3251,01676.68
14แวงน้อย93762867.0223914861.921,17677665.99
15หนองสองห้อง1,00186085.9154648889.381,5471,34887.14
16ภูเวียง2,1411,84586.1753638171.082,6772,22683.15
17มัญจาคีรี94368472.5340026666.501,34395070.74
18ชนบท54041176.1117714682.4971755777.68
19เขาสวนกวาง302686.67392153.85694768.12
20ภูผาม่าน221150.00200.00241145.83
21ซำสูง27016360.3741630773.8068647068.51
22โคกโพธิ์ไชย15310266.671349772.3928719969.34
23หนองนาคำ20915172.251197663.8732822769.21
24บ้านแฮด51246190.0445639686.8496885788.53
25โนนศิลา522650.00764052.631286651.56
26เวียงเก่า15711070.061378159.1229419164.97
27รวมทั้งหมด20,79815,31273.6211,9618,44170.5732,75923,75372.51

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564