DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น000.008562.508562.50
2บ้านฝาง000.00000.00000.00
3พระยืน000.0015910566.0415910566.04
4หนองเรือ000.009777.789777.78
5อุบลรัตน์000.00000.00000.00
6กระนวน3266.67141071.43171270.59
7พล000.00211466.67211466.67
8แวงใหญ่2150.00855058.82875158.62
9แวงน้อย11100.00000.0011100.00
10หนองสองห้อง4375.001198974.791239274.80
11ภูเวียง100.0017113277.1917213276.74
12ชนบท000.00000.00000.00
13เขาสวนกวาง000.00000.00000.00
14ซำสูง231460.87000.00231460.87
15โคกโพธิ์ไชย000.00000.00000.00
16บ้านแฮด000.0032031698.7532031698.75
17เวียงเก่า000.00644671.88644671.88
18รวมทั้งหมด342161.7697077479.791,00479579.18

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2561