DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น000.006233.336233.33
2บ้านฝาง000.00000.00000.00
3พระยืน000.001307759.231307759.23
4หนองเรือ12710582.6844100.0013110983.21
5อุบลรัตน์141285.71383078.95524280.77
6กระนวน11100.005240.006350.00
7พล402460.0010660.00503060.00
8แวงใหญ่875866.67000.00875866.67
9แวงน้อย10550.00000.0010550.00
10หนองสองห้อง000.0011100.0011100.00
11ภูเวียง000.0074662683.9174662683.91
12ชนบท22117679.64000.0022117679.64
13เขาสวนกวาง000.00000.00000.00
14ภูผาม่าน000.00000.00000.00
15ซำสูง10880.00664872.73765673.68
16โคกโพธิ์ไชย000.00362363.89362363.89
17บ้านแฮด000.00264264100.00264264100.00
18รวมทั้งหมด51038976.271,3061,08382.921,8161,47281.06

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 19 พฤศจิกายน 2560