DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น7457.1412866.67191263.16
2บ้านฝาง000.0027317965.5727317965.57
3พระยืน000.0013753.8513753.85
4หนองเรือ24316668.3124322592.5948639180.45
5อุบลรัตน์000.00000.00000.00
6กระนวน100.00000.00100.00
7พล342367.6514857.14483164.58
8แวงใหญ่000.001047370.191047370.19
9แวงน้อย7685.714250.0011872.73
10หนองสองห้อง000.003266.673266.67
11ภูเวียง200.002150.004125.00
12ชนบท211152.3811654.55321753.13
13เขาสวนกวาง000.00000.00000.00
14ภูผาม่าน000.00181688.89181688.89
15ซำสูง000.0020013366.5020013366.50
16บ้านแฮด000.00251664.00251664.00
17รวมทั้งหมด31521066.6792267673.321,23788671.62

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 5 กุมภาพันธ์ 2560