DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เขต 1187,779135,72572.2872,25753.2412,7311,390,098109.1911,8771,278,243107.62131,59470.0870,33953.4512,4281,347,674108.4411,5221,237,771107.43118,56263.1462,66452.8511,0791,201,469108.4510,3691,118,333107.8531,33916.6916,59352.953,212345,079107.432,824304,302107.76
 เขต 2124,49788,14270.8048,92355.508,040871,237108.367,399796,696107.6886,21169.2547,84255.497,985864,612108.287,280784,045107.7078,50763.0643,79655.797,007762,735108.856,497705,603108.6022,70718.2413,00157.262,245243,076108.272,038218,820107.37
 เขต 387,41066,62776.2238,59557.936,804741,427108.976,217672,487108.1765,73975.2136,57955.646,683725,139108.516,113659,453107.8858,16466.5433,07056.865,798634,281109.405,269572,028108.5622,78926.0713,19057.882,363255,096107.952,138229,512107.35
 เขต 4137,20582,68060.2644,85054.258,814955,597108.428,212882,420107.4583,09660.5644,03152.998,439915,032108.437,960855,558107.4871,06151.7938,05153.557,166780,977108.986,752730,608108.2126,09819.0214,40955.212,906315,594108.602,681288,875107.75
 เขต 5159,528115,92172.6671,64061.8012,1631,324,826108.9211,0061,193,027108.40111,08769.6368,31561.5011,7251,275,382108.7710,6281,148,640108.0899,16862.1661,01761.5310,1671,110,293109.219,2241,002,472108.6836,05322.6023,27864.574,303467,378108.623,927423,703107.89
 เขต 6178,954116,14864.9071,19561.3012,1961,328,185108.9011,2711,219,240108.17113,49863.4269,41861.1611,8351,286,210108.6810,8921,177,730108.1396,21153.7658,23860.539,6301,048,552108.888,969974,221108.6235,70319.9522,88864.114,029438,895108.933,609391,293108.42
 เขต 7177,636134,48075.7186,43264.2713,2671,454,262109.6112,3991,351,854109.03134,65975.8185,78163.7013,3451,461,160109.4912,4531,355,493108.85119,38867.2175,54963.2811,8601,300,453109.6511,2031,223,163109.1839,39122.1825,59764.984,331473,129109.244,083443,832108.70
 เขต 8223,178157,82770.7299,97863.3514,9751,637,710109.3613,9251,524,511109.48152,77368.4592,24060.3814,3031,553,600108.6213,6321,473,591108.10141,49863.4087,01861.5013,1331,439,946109.6412,3541,346,907109.0351,86823.2431,17460.105,507598,425108.675,094550,434108.06
 เขต 9243,934196,97680.75118,88060.3520,0532,173,576108.3919,1012,060,207107.86194,36679.68108,26055.7019,6162,114,624107.8018,3271,963,808107.15177,05072.58103,08958.2318,0121,958,952108.7616,6851,803,870108.1150,33120.6327,79255.225,881633,356107.705,344571,142106.88
 เขต 10200,041138,34269.1687,98663.6012,7101,393,354109.6311,7741,285,504109.18136,00467.9985,07762.5512,4141,364,072109.8811,4391,247,973109.10124,02262.0076,40561.6110,9811,206,873109.9110,1621,113,249109.5530,01615.0018,35561.153,189347,681109.032,980323,310108.49
 เขต 11182,765138,91576.0191,48965.8613,3281,467,485110.1112,2881,335,725108.70138,69775.8991,58666.0313,5991,486,536109.3112,7421,387,344108.88130,54371.4386,03265.9012,7531,401,157109.8711,8721,295,064109.0943,86124.0029,13766.434,264464,845109.024,170452,192108.44
 เขต 12265,884208,57278.44124,65259.7620,1722,163,244107.2418,7902,004,728106.69205,29977.21119,02257.9719,9652,133,678106.8718,5301,971,791106.41185,15569.64108,33358.5117,7201,902,356107.3616,4801,757,781106.6655,14820.7432,14158.285,772616,939106.885,252558,271106.30
 รวมทั้งหมด2,168,8111,580,35572.87956,87760.55155,25316,901,001108.86144,25915,604,642108.171,553,02371.61918,49059.14152,33716,527,719108.49141,51815,263,197107.851,399,32964.52833,26259.55135,30614,748,044109.00125,83613,643,299108.42445,30420.53267,55560.0848,0025,199,493108.3244,1404,755,686107.74
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567