DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เขต 1238,290177,06674.3190,48751.1016,4591,772,353107.6815,4151,650,058107.04176,69374.1592,75752.5015,4301,657,439107.4214,3161,527,976106.73162,01467.9987,74354.1613,4121,446,873107.8812,4951,341,916107.40165,75469.5689,73454.1415,4861,676,733108.2714,4621,555,998107.59
 เขต 2160,245103,42464.5457,15155.2610,0331,087,104108.359,4361,016,740107.75108,73867.8662,07857.099,5501,034,927108.378,836952,836107.84102,42063.9160,50759.088,091879,136108.667,472806,681107.96104,62665.2959,65257.019,6841,054,409108.889,127988,789108.34
 เขต 3120,47295,02278.8754,16457.009,9301,080,087108.779,2941,003,642107.9995,12878.9655,77858.639,2771,006,191108.468,759943,223107.6988,79573.7156,87864.068,268904,944109.457,649832,655108.8690,19174.8656,68862.859,133998,170109.298,399913,092108.71
 เขต 4195,180118,07760.5066,61356.4112,0901,312,071108.5311,1231,196,904107.61116,36159.6264,91955.7911,1091,199,513107.9810,4181,117,955107.31104,16953.3763,21260.689,1761,000,204109.008,731944,570108.19101,99852.2659,78458.6110,0461,096,335109.139,4561,024,929108.39
 เขต 5219,400175,28279.89107,44861.3018,5322,020,530109.0317,3231,876,491108.32170,01777.49106,54562.6716,6851,814,346108.7415,4951,675,546108.13157,83671.94109,85869.6014,7111,613,913109.7113,7401,498,407109.05158,79272.38105,03666.1516,0231,760,258109.8615,2061,658,137109.04
 เขต 6258,869179,86469.48111,42461.9518,9962,064,373108.6717,5361,895,360108.08173,76967.13107,26061.7317,2861,874,315108.4315,7171,695,356107.87151,66558.59102,24967.4214,1491,547,636109.3813,1601,433,028108.89147,55357.0096,25365.2315,0141,643,606109.4713,8731,509,290108.79
 เขต 7229,835188,54982.04120,53363.9318,4902,018,772109.1817,4141,891,706108.63190,15282.73129,87068.3018,1131,987,162109.7116,9211,847,256109.17178,58677.70131,65173.7216,2171,785,945110.1315,1361,659,190109.62174,77176.04127,42672.9116,8181,853,408110.2015,6461,714,650109.59
 เขต 8295,020216,52173.39125,28457.8620,1142,173,924108.0818,8592,031,407107.72217,13973.60128,11959.0019,4082,094,796107.9318,1631,955,301107.65188,64163.94121,99964.6715,1041,645,245108.9314,2711,549,534108.58178,51660.51112,39562.9615,9011,735,228109.1314,9451,623,276108.62
 เขต 9319,662258,15380.76147,53957.1525,7642,782,448108.0024,7592,661,448107.49258,18180.77148,97157.7024,5012,639,563107.7323,4632,515,894107.23218,25768.28141,30264.7419,0992,079,865108.9018,2051,974,256108.45210,81965.95129,96561.6521,6632,360,237108.9520,4392,215,854108.41
 เขต 10246,168182,12373.98111,88461.4317,3091,890,183109.2016,3561,777,948108.70171,81169.79109,90563.9714,3901,571,956109.2413,6401,481,858108.64162,11365.85108,86267.1512,9751,427,382110.0112,3981,356,989109.45154,56262.79101,66365.7713,6311,496,868109.8113,1171,432,759109.23
 เขต 11239,317168,44670.39107,30663.7016,0531,747,012108.8314,8001,599,061108.04161,40467.44110,14668.2413,8771,510,324108.8412,9121,395,505108.08139,65358.3597,82170.0510,6761,163,234108.9610,0251,085,946108.32144,48160.3797,81567.7013,2801,452,505109.3812,5351,364,122108.83
 เขต 12331,654253,24276.36144,45857.0423,7372,536,669106.8721,8822,325,949106.30255,06276.91151,29759.3222,2162,380,663107.1620,6502,199,650106.52232,17970.01143,94262.0019,4442,088,065107.3918,3711,962,439106.82242,81273.21146,62360.3921,1372,273,276107.5519,9722,137,244107.01
 รวมทั้งหมด2,854,1122,115,76974.131,244,29158.81207,50722,485,526108.36194,19720,926,714107.762,094,45573.381,267,64560.52191,84220,771,195108.27179,29019,308,356107.691,886,32866.091,226,02465.00161,32217,582,442108.99151,65316,445,611108.441,874,87565.691,183,03463.10177,81619,401,033109.11167,17718,138,140108.50
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 4 มกราคม 2564