DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เขต 1281,292194,57269.1790,64646.5918,2141,977,279108.5617,3651,874,040107.92198,36570.5290,61345.6817,1261,858,696108.5316,3521,759,150107.58189,62767.4185,00244.8316,9981,849,289108.7916,1451,744,734108.07194,92269.3084,21043.2017,1351,840,253107.4016,2741,736,816106.72
 เขต 2172,723105,55561.1149,76447.1510,4651,144,492109.369,6261,045,180108.58115,19766.6956,15348.759,6321,048,517108.868,912965,832108.37107,14062.0351,02247.629,8951,083,903109.549,159998,830109.05111,29064.4352,05746.789,5791,039,436108.518,861954,752107.75
 เขต 3138,10494,33468.3145,94548.709,7611,068,174109.438,969973,727108.5794,01568.0845,77348.698,684946,525109.008,202888,398108.3192,06866.6744,79948.668,696953,974109.708,207894,028108.9390,54265.5642,28246.708,708947,276108.788,179883,033107.96
 เขต 4235,562129,38454.9367,49852.1713,0371,434,191110.0112,2541,337,975109.19127,34354.0666,62652.3211,3931,250,020109.7210,6191,157,542109.01124,90653.0264,68851.7912,0061,324,831110.3511,3741,246,623109.60123,15252.2859,87148.6211,9011,299,695109.2111,1571,211,791108.61
 เขต 5297,555208,07169.93106,55951.2121,8592,382,605109.0020,1672,184,769108.33206,79969.50105,39950.9719,7432,136,050108.1918,0101,938,705107.65205,19768.96105,00051.1720,4252,239,880109.6619,0242,067,514108.68195,80865.8196,65649.3619,0222,064,186108.5217,9571,935,949107.81
 เขต 6341,000192,26556.38103,93054.0620,2012,210,256109.4118,5922,020,063108.65188,84755.38102,82054.4517,0221,851,261108.7615,8091,712,596108.33181,61253.2694,69452.1417,6951,934,690109.3416,2601,768,477108.76179,57852.6686,86648.3717,2731,860,409107.7116,0151,717,092107.22
 เขต 7260,489192,73973.99102,13252.9919,3332,111,627109.2218,0271,957,617108.59195,83675.18104,37853.3018,2231,980,666108.6916,9831,835,927108.10193,16774.16104,68054.1918,6402,042,548109.5817,5591,916,162109.13183,60470.48101,88955.4917,1311,866,223108.9415,7011,704,103108.53
 เขต 8464,508306,57566.00157,04551.2327,9523,039,233108.7326,3202,849,612108.27311,93267.15156,84450.2827,0722,940,018108.6025,6282,768,482108.03292,96363.07146,27949.9325,5452,781,448108.8824,1962,621,649108.35283,21760.97132,80046.8924,9122,691,318108.0323,6482,545,727107.65
 เขต 9471,402327,12469.39167,63351.2434,5883,775,823109.1731,9113,461,400108.47317,07267.26165,69552.2628,8243,138,679108.8926,5442,876,602108.37316,47667.14160,14850.6031,2453,431,474109.8229,1343,179,001109.12288,87761.28137,42747.5727,1022,932,249108.1925,0062,697,121107.86
 เขต 10272,250190,94270.1397,71551.1818,2391,984,658108.8117,4201,885,605108.24182,10666.8993,40551.2915,2181,650,997108.4914,3191,544,701107.88182,57567.0693,16951.0316,7801,834,760109.3415,6671,703,893108.76167,36961.4884,85650.7014,7721,603,582108.5613,8861,500,809108.08
 เขต 11261,691157,04860.0179,78750.8014,3041,559,287109.0113,1821,428,504108.37164,30862.7985,96252.3213,7941,494,406108.3412,7651,377,953107.95151,14757.7680,45953.2312,7061,389,593109.3711,8991,293,887108.74149,60657.1775,88950.7312,5181,355,352108.2711,7641,267,471107.74
 เขต 12377,289269,40971.41135,00250.1125,5112,740,055107.4124,0752,576,896107.04271,83272.05136,40250.1824,0032,580,781107.5222,5802,417,021107.04264,49270.10132,46350.0823,4812,534,197107.9322,4592,412,763107.43261,81069.39128,78749.1923,0312,472,792107.3721,9592,347,099106.89
 รวมทั้งหมด3,573,8652,368,01866.261,203,65650.83233,46425,427,680108.91217,90823,595,388108.282,373,65266.421,210,07050.98210,73422,876,616108.56196,72321,242,909107.982,301,37064.391,162,40350.51214,11223,400,587109.29201,08321,847,561108.652,229,77562.391,083,59048.60203,08421,972,771108.20190,40720,501,763107.67
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 มิถุนายน 2562