DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาส 4
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 1262,639182,74869.5883,81945.8717,1571,862,350108.5516,3061,759,250107.89186,24870.9183,66044.9216,1241,749,204108.4815,3501,650,837107.55176,42267.1777,90844.1615,7221,709,872108.7614,9691,617,494108.06181,73869.2077,06742.4116,0121,718,845107.3515,1441,615,868106.70
 เขต 2175,189107,46961.3450,78747.2610,6361,163,244109.379,7821,062,322108.60116,73566.6356,98048.819,7441,060,756108.869,002975,614108.38108,72262.0651,83847.6810,0401,099,894109.559,3001,014,274109.06113,02664.5252,84446.759,7341,056,341108.529,020972,055107.77
 เขต 3138,29694,45968.3046,00248.709,7741,069,649109.448,982975,162108.5794,12268.0645,82748.698,688946,968109.008,210889,277108.3292,13666.6244,83548.668,700954,492109.718,211894,500108.9490,63765.5442,31946.698,716948,202108.798,187883,909107.96
 เขต 4221,027124,09256.1464,16251.7112,5641,382,119110.0111,8011,288,513109.19121,98555.1963,43052.0010,9781,204,625109.7310,2331,115,762109.04120,59154.5662,02151.4311,6931,290,378110.3511,0791,214,477109.62118,03853.4057,39548.6211,3891,244,390109.2610,7151,163,848108.62
 เขต 5261,950184,81970.5694,51551.1419,4332,118,351109.0117,9921,949,309108.34182,14169.5393,22051.1817,2771,869,723108.2215,8311,705,549107.73181,65169.3593,20951.3118,1881,997,065109.8016,9001,838,823108.81172,80165.9785,50249.4816,7341,816,510108.5515,8141,706,155107.89
 เขต 6294,679172,07258.3992,88853.9818,1131,981,603109.4016,6631,810,249108.64167,62856.8891,40254.5315,1191,644,844108.7914,1301,530,776108.34162,48055.1485,42452.5815,7501,723,587109.4314,5271,580,986108.83159,79354.2378,26148.9815,2861,647,823107.8014,1471,518,273107.32
 เขต 7262,118198,20775.62101,72651.3219,8842,174,834109.3818,5922,021,473108.73199,69976.19103,34451.7518,4372,009,293108.9817,2551,870,691108.41195,82274.71101,92052.0518,8192,065,394109.7517,8041,946,173109.31187,05771.3698,33552.5717,3891,896,014109.0415,9501,733,510108.68
 เขต 8330,841222,41667.23113,69751.1220,6972,249,952108.7119,4242,101,556108.19226,06168.33113,94650.4019,9002,159,792108.5318,8632,037,427108.01212,57264.25106,18449.9518,8932,058,507108.9617,8871,939,183108.41205,00061.9695,89346.7818,1631,962,890108.0717,1871,850,825107.69
 เขต 9358,914247,44468.94127,50651.5326,0182,836,933109.0424,1432,616,470108.37237,51166.17124,62652.4721,3562,324,973108.8719,8072,146,641108.38237,96766.30120,87950.8023,3372,559,242109.6621,7542,372,453109.06219,70361.21104,87347.7320,6392,233,687108.2319,0112,051,072107.89
 เขต 10273,339191,82170.1898,22251.2118,3211,993,951108.8317,4991,894,475108.26182,58966.8093,66251.3015,2611,655,791108.5014,3621,549,595107.90182,81066.8893,31651.0516,7921,836,123109.3515,6711,704,334108.76167,95161.4485,23650.7514,8241,609,177108.5513,9361,506,276108.09
 เขต 11266,987160,27560.0381,59250.9114,5781,589,337109.0213,4371,456,276108.38167,60962.7887,76652.3614,0531,522,456108.3412,9941,402,653107.95154,26357.7882,19353.2812,9461,415,965109.3712,1121,317,049108.74153,01457.3177,61550.7212,8011,385,517108.2412,0091,293,610107.72
 เขต 12349,501249,03271.25125,46750.3823,7302,551,497107.5222,4352,404,048107.16251,09771.84126,43150.3522,2792,396,187107.5520,8942,238,414107.13244,34569.91122,78750.2521,9552,371,056108.0020,8372,239,736107.49240,74968.88119,08649.4621,3762,296,283107.4220,1982,159,749106.93
 รวมทั้งหมด3,195,4802,134,85466.811,080,38350.61210,90522,973,820108.93197,05621,339,103108.292,133,42566.761,084,29450.82189,21620,544,612108.58176,93119,113,236108.032,069,78164.771,042,51450.37192,83521,081,575109.32181,05119,679,482108.702,009,50762.89974,42648.49183,06319,815,679108.25171,31818,455,150107.72
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน

วันที่ประมวลผล: 1 มกราคม 2562