DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 1249,542222,05288.9896,53443.4719,4742,145,639110.1818,4432,023,663109.73178,56971.5683,95847.0216,7001,815,983108.7415,9221,721,413108.12181,32572.6683,76846.2015,5161,686,909108.7214,7201,585,018107.68155,08362.1571,29945.9713,1951,434,168108.6912,5991,361,156108.041,2730.5157645.2515817,191108.8013314,292107.46
 เขต 2147,453130,60088.5762,74248.0411,6231,290,002110.9910,6761,177,897110.33105,12871.3052,05149.5110,1371,109,745109.479,3581,017,354108.71100,21967.9751,17551.068,311908,611109.337,679835,206108.7690,51361.3845,69650.497,767850,676109.527,233787,852108.922,6881.821,34049.8526128,456109.0324426,561108.86
 เขต 3132,640117,75788.7856,30647.8211,0321,226,598111.1910,1581,120,963110.3591,22668.7845,64550.049,3721,027,503109.648,582933,391108.7690,63168.3346,06550.838,266903,444109.307,861853,853108.6284,12663.4242,90851.007,887866,670109.897,356802,530109.102,3581.781,08045.8032736,018110.1528731,446109.57
 เขต 4206,161156,51275.9277,68549.6414,1431,582,777111.9113,2991,477,803111.12119,68858.0663,45753.0212,0791,330,782110.1711,3551,241,519109.34116,65556.5862,50753.5810,4391,149,659110.139,7461,066,216109.40110,52953.6158,42852.8610,6001,171,084110.4810,1391,112,473109.722,5131.221,15545.9633136,288109.6330733,536109.24
 เขต 5242,809215,71388.84107,71849.9420,7552,315,449111.5619,2092,127,871110.77179,88774.0995,61053.1518,8802,067,057109.4817,4701,900,178108.77174,76771.9894,29853.9616,4471,800,571109.4815,1061,646,166108.97164,46767.7487,66453.3016,1921,782,960110.1115,0751,646,268109.214,8952.022,14343.7859264,621109.1656261,243108.97
 เขต 6279,227224,73380.48117,59252.3321,2792,360,160110.9119,8002,182,451110.22167,48759.9892,57155.2717,4891,917,801109.6616,1201,754,613108.85161,18557.7390,97556.4414,3821,570,501109.2013,4531,462,197108.69142,29350.9678,65755.2813,4431,475,734109.7812,4321,357,264109.183,3131.191,74352.6133036,211109.7328831,147108.15
 เขต 7250,105233,13393.21124,89653.5721,6482,414,524111.5420,2452,246,511110.97193,28077.28104,33153.9819,4012,127,556109.6618,1211,975,976109.04192,50876.97107,36755.7717,5671,924,159109.5316,4451,794,002109.09174,77569.8899,72857.0616,2601,792,027110.2115,3451,684,261109.762,0860.831,18156.6225027,650110.6022024,229110.13
 เขต 8314,390276,56987.97140,59250.8324,1112,672,306110.8322,7482,509,362110.31212,26567.52113,83753.6319,5972,139,339109.1718,3991,998,419108.62213,07967.78114,52653.7518,4842,018,219109.1917,5241,904,947108.71187,33259.59101,33254.0915,9911,754,072109.6915,2471,664,151109.154,0201.282,07051.4954059,293109.8055560,719109.40
 เขต 9342,289295,21386.25152,29251.5927,5693,060,041111.0025,5382,817,650110.33231,92167.76124,48253.6724,6352,690,094109.2022,7642,470,283108.52216,72263.32120,94055.8018,9732,075,036109.3717,6611,921,345108.79195,31657.06105,79554.1718,0851,985,038109.7616,9721,852,082109.131,8440.541,14161.8821222,952108.2617518,848107.70
 เขต 10260,396234,12589.91117,73550.2920,4762,265,250110.6319,4012,134,007109.99188,23372.2999,56052.8917,9261,955,670109.1017,1631,861,308108.45176,60367.8295,74754.2214,4331,576,438109.2213,6411,481,305108.59160,16561.5185,35553.2913,8301,514,752109.5312,7921,393,068108.902,2590.871,18852.5921723,691109.1820422,172108.69
 เขต 11255,818222,48986.97113,51551.0219,0912,107,081110.3717,4401,914,012109.75158,92862.1382,60851.9814,3021,562,187109.2313,1721,429,152108.50165,96664.8888,92753.5813,8071,499,947108.6412,6921,372,940108.17137,78253.8675,94255.1210,6361,161,668109.2210,0791,094,621108.603,6691.431,76748.1634937,757108.1938141,052107.75
 เขต 12331,507301,32090.89143,99147.7926,3712,886,072109.4424,7342,695,895109.00250,00675.41126,33950.5323,5832,535,503107.5122,2762,387,444107.18251,98976.01128,03250.8122,2192,391,360107.6320,8142,231,344107.20233,60670.47118,82550.8720,6342,226,018107.8819,6092,105,804107.391,8740.5786746.2619220,502106.7818820,101106.92
 รวมทั้งหมด3,012,3372,630,21687.311,311,59849.87237,57226,325,899110.81221,69124,428,085110.192,076,61868.941,084,44952.22204,10122,279,220109.16190,70220,691,050108.502,041,64967.781,084,32753.11178,84419,504,854109.06167,34218,154,539108.491,835,98760.95971,62952.92164,52018,014,867109.50154,87816,861,530108.8732,7921.0916,25149.563,759410,630109.243,544385,346108.73
:: หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน

วันที่ประมวลผล :: 05 กรกฎาคม 2561