DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ท่าราบ56614525.629565.52151,608107.20101,094109.4018131.987843.09232,438106.00212,249107.1020736.579746.86383,903102.71272,857105.818715.374956.32101,036103.60141,39599.64
 บางจาน1254737.603063.833334111.337773110.434737.602961.703328109.336617102.834636.802554.35766194.43657495.671915.201263.165524104.804441110.25
 นาพันสาม21312156.819074.3891,001111.228890111.2513061.039472.317800114.29101,143114.3013362.448463.16873792.13131,387106.6910448.837975.966678113.00111,255114.09
 ธงชัย17616392.6111973.01151,634108.93141,496106.8616593.7512676.36131,437110.54131,420109.2315990.3411169.81151,687112.47151,667111.1315286.3611475.00141,587113.36131,446111.23
 บ้านกุ่ม29126189.6921783.14343,697108.74394,206107.8525888.6620278.29353,697105.63384,063106.9225186.2520481.27313,339107.71353,760107.433211.002062.503306102.001110110.00
 หนองโสน1727342.443649.322214107.00218492.007543.604154.67549799.402220110.0016093.029156.88121,224102.008872109.004023.262255.003320106.673345115.00
 ไร่ส้ม1958141.544251.85121,309109.087744106.297840.003646.158860107.506643107.1712463.596854.84202,194109.707708101.144724.102757.454411102.756648108.00
 เวียงคอย514180.391741.462219109.50438295.504384.311330.23219899.003314104.674690.201839.131104104.003325108.3335.88133.33000.00000.00
 บางจาก957680.005572.377771110.149951105.677983.165367.096651108.50101,060106.007983.166379.758888111.00151,626108.408084.215872.50111,196108.73161,767110.44
 บ้านหม้อ1354533.332964.444426106.503337112.333425.192264.71216783.501112112.003928.891948.72429273.00431879.502317.04313.04000.0015151.00
 ต้นมะม่วง18915179.8911978.817767109.57141,537109.795529.102647.27436190.252227113.5011158.736861.267775110.717764109.1415280.4211877.63151,612107.47121,311109.25
 ช่องสะแก25423492.1315967.95212,423115.38151,680112.0023190.9416270.13202,143107.15121,298108.1723291.3416068.97222,441110.95141,501107.2122387.8016473.54222,488113.09202,213110.65
 นาวุ้ง11910689.087066.047779111.29101,066106.6010588.243937.148849106.13101,047104.7011092.445852.73101,140114.00131,408108.3110890.765550.93101,129112.90131,416108.92
 สำมะโรง12010890.008881.48151,701113.4091,004111.5610789.178680.379966107.33101,138113.8010385.838380.58111,257114.276611101.839579.178993.688895111.88101,104110.40
 โพพระ866676.745177.27121,404117.008887110.886474.424976.567805115.0091,011112.334451.163272.735579115.807791113.001618.601168.75000.00438496.00
 หาดเจ้าสำราญ27110338.014745.638826103.25111,133103.0010538.756662.86161,771110.698882110.2517163.107443.276615102.50656594.174918.083163.273311103.675508101.60
 หัวสะพาน19712663.966350.006658109.677782111.7114071.076042.86101,120112.00111,165105.9113468.026548.51131,440110.77111,253113.9111759.395042.74141,566111.864467116.75
 ต้นมะพร้าว13812691.308769.05151,660110.678908113.506043.483253.339938104.224436109.007151.453853.52762989.864453113.253323.912163.64327290.67000.00
 วังตะโก363494.442264.712211105.505539107.803391.671648.484409102.254427106.753288.891856.254419104.75436791.753288.892062.506622103.673318106.00
 โพไร่หวาน23521390.6416477.00171,853109.00171,842108.3521089.3616679.05131,379106.08171,864109.6521591.4916074.42141,513108.07212,357112.2420085.1115376.50121,261105.08202,205110.25
 ดอนยาง32428487.6522077.46303,238107.93182,004111.3328186.7323683.99262,904111.69141,599114.2128387.3520371.73222,349106.77161,664104.0027986.1124788.53242,624109.33202,196109.80
 หนองขนาน34830988.7918359.22242,609108.71262,846109.4610831.035853.704451112.755544108.8014341.097753.85151,524101.60161,699106.197621.845369.74873491.75549699.20
 หนองพลับ948792.553742.537747106.715564112.808489.363339.297783111.863332110.678388.302833.73101,124112.406678113.001515.96746.67000.001108108.00
 รวมทั้งหมด4,4303,00067.722,04068.0027430,089109.8125627,849108.792,67360.341,72364.4624125,952107.6821923,811108.732,97667.181,84461.9629030,834106.3226428,205106.841,98244.741,40470.8418119,572108.1318620,184108.52
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565