DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นครชัยศรี20417987.7513474.86262,951113.50323,636113.6316681.3710160.84212,350111.90262,917112.1913968.148661.87182,007111.50141,574112.4331.47133.33000.00000.00
 วัดแค1185849.153255.175543108.606678113.0010488.145754.81121,313109.42161,769110.5610084.754747.00101,056105.60171,878110.479681.365860.427788112.57151,665111.00
 ท่าตำหนัก18617091.4012372.35151,618107.87131,350103.8516990.8613076.92192,034107.05151,572104.8016488.1712274.39222,347106.68192,012105.8915583.3314392.26212,273108.24192,044107.58
 บางแก้ว18314277.608660.56121,294107.83181,948108.2215986.897044.03151,607107.13151,584105.6015785.798050.96131,351103.92151,636109.0713272.1310478.79111,233112.09151,653110.20
 ท่ากระชับ1578050.963138.756621103.509955106.1114491.729263.89181,885104.72151,713114.2014290.458056.34171,816106.82151,711114.0713585.9911887.41242,562106.75192,080109.47
 ขุนแก้ว33931392.3320866.45283,122111.50374,102110.8630088.5020066.67273,101114.85333,698112.0630289.0920768.54374,242114.65353,874110.6920460.1815375.00252,849113.96202,279113.95
 ท่าพระยา1328564.394148.24131,390106.92658297.008967.423741.579952105.78438897.0011083.335449.09111,140103.64101,061106.106549.244975.38111,208109.82121,304108.67
 พะเนียด14013193.575945.04171,820107.06171,800105.8811179.294237.84181,998111.00121,300108.3312085.714739.17151,550103.33202,088104.406546.434163.089994110.44181,987110.39
 บางระกำ23419482.9114976.80252,642105.68202,113105.6518076.9211161.67252,630105.20151,578105.2018579.0611964.32212,282108.67192,046107.683916.671846.152214107.005525105.00
 โคกพระเจดีย์22119286.8811459.38161,746109.13202,161108.0520291.4012762.87171,877110.41272,931108.5620391.8610250.25151,640109.33252,776111.0417880.5413575.84141,597114.07222,477112.59
 ศรีษะทอง32324776.479839.68232,314100.61111,168106.1823873.6810443.70282,906103.79131,478113.6926481.7314053.03262,659102.27212,167103.1911836.535950.00141,445103.21141,427101.93
 แหลมบัว27423585.7714561.70222,402109.18232,483107.9621377.7415472.30232,546110.70242,581107.5421478.1012558.41202,172108.60202,116105.8015958.0312578.62161,699106.19151,588105.87
 ศรีมหาโพธิ์17517097.1411768.82202,130106.50212,289109.0015689.148353.21151,611107.40181,938107.6715387.4310971.24151,642109.47202,166108.302011.431155.001114114.001120120.00
 สัมปทวน908291.115060.98101,122112.209999111.007785.564963.64101,030103.007780111.437785.564355.84121,302108.50101,098109.807178.895070.42101,091109.10101,110111.00
 วัดสำโรง352365.71939.131107107.004436109.003188.572683.873324108.002218109.003188.572374.192227113.502215107.503085.712893.331116116.002215107.50
 ดอนแฝก1014847.522450.00101,077107.704421105.255554.462341.82101,093109.306649108.176564.362944.629937104.119966107.331716.83952.94000.001112112.00
 ห้วยพลู1273325.981751.526654109.00000.0064.72233.332228114.00000.004636.221736.96111,08398.452225112.5032.36266.671114114.00000.00
 วัดละมุด24723795.9511347.68343,652107.41161,674104.6322189.4713862.44293,154108.76161,697106.0620783.8113263.77252,806112.24161,766110.385221.053975.007788112.577754107.71
 บางพระ878091.956378.756647107.83141,523108.797282.765677.784439109.75121,295107.927181.615678.875554110.80121,294107.831719.54635.293313104.332218109.00
 บางแก้วฟ้า1355641.482951.793323107.671113113.005842.962848.283340113.334452113.0011081.486458.18101,095109.50101,125112.505137.783976.476660110.007756108.00
 ลานตากฟ้า36135197.2313538.46333,568108.12424,490106.9032890.8619158.23303,245108.17454,840107.5632489.7520462.96333,580108.48485,138107.0429581.7224884.07323,520110.00394,249108.95
 งิ้วราย908695.566879.07101,113111.309996110.677785.565672.732218109.00141,513108.077583.335066.675514102.80101,068106.807178.895678.874444111.00111,218110.73
 ไทยาวาส904347.781944.195509101.8019090.008493.333845.241098498.40111,142103.828291.114554.88101,058105.80121,238103.175561.113767.279975108.33101,062106.20
 รวมทั้งหมด4,0493,23579.901,86457.6234637,365107.9933336,007108.133,24080.021,91559.1035037,865108.1935038,033108.673,34182.511,98159.2936239,060107.9038141,238108.242,03150.161,52975.2822824,997109.6426428,843109.25
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565