DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ทุ่งกระพังโหม33431995.5121768.03343,673108.03444,686106.5029488.0219767.01272,901107.44404,331108.2828886.2319266.67272,969109.96323,475108.5925676.6517568.36262,841109.27353,825109.29
 กระตีบ25022790.8013760.35232,537110.30303,373112.4315963.606138.36191,908100.42151,524101.6022790.8013258.15222,310105.00273,020111.85249.601041.67329397.67000.00
 ทุ่งลูกนก71461786.4148678.77697,461108.13485,101106.2764590.3446271.63727,688106.78454,798106.6260384.4544874.30677,432110.93495,275107.6530242.3021771.85475,172110.04333,574108.30
 ห้วยขวาง74768091.0353778.97657,227111.18626,941111.9562783.9440163.96586,210107.07707,660109.4353171.0833663.28576,065106.40576,140107.7264486.2149176.24758,152108.69667,159108.47
 ทุ่งขวาง23521792.3413763.13212,210105.24242,597108.2121792.3413562.21181,964109.11252,706108.2421491.0611855.14192,028106.74232,468107.3019281.7013369.27151,681112.07202,157107.85
 สระสี่มุม53436167.6020255.96465,007108.85404,325108.1347188.2030965.61404,394109.85384,093107.7146386.7028160.69545,827107.91404,229105.7332961.6126079.03333,613109.48343,665107.79
 ทุ่งบัว26424994.3217871.49212,255107.38242,557106.5424191.2916367.63232,508109.04262,764106.3123689.3914561.44242,511104.63232,414104.9615960.2313283.02252,705108.20181,917106.50
 ดอนข่อย36431085.1626685.81161,646102.88151,602106.8021960.169643.84303,261108.70323,384105.7530984.8919362.46222,368107.64242,489103.716918.962536.23101,039103.904422105.50
 สระพัฒนา35131890.6024577.04303,320110.67485,227108.9033094.0220863.03283,062109.36475,177110.1531389.1721769.33303,311110.37404,405110.1316647.2914386.14171,896111.53303,335111.17
 ห้วยหมอนทอง42531473.8818458.60424,459106.17262,773106.6529469.1817760.20343,634106.88212,216105.5231473.8820264.33303,206106.87272,953109.3720848.9415976.44232,533110.13202,245112.25
 ห้วยม่วง36921257.459745.75121,214101.17877196.3832989.1618455.93313,124100.77302,97799.2332186.9918758.26282,73497.64293,093106.6630883.4724980.84303,324110.80272,959109.59
 กำแพงแสน37021959.199844.75222,387108.50303,209106.9720354.868943.84121,243103.58131,335102.6924465.9510040.98212,304109.71333,599109.063910.541025.64549799.401098898.80
 รางพิกุล38335191.6429584.05353,994114.11404,535113.3835191.6430486.61384,337114.13333,732113.0933386.9526679.88313,478112.19303,407113.5714437.6012486.11212,395114.05121,353112.75
 หนองกระทุ่ม29726990.5719672.86212,329110.90272,960109.6327993.9419569.89283,067109.54212,299109.4827090.9120676.30343,750110.29181,997110.9425284.8522790.08303,391113.03161,789111.81
 วังน้ำเขียว39237094.3928577.03474,945105.21323,397106.1636593.1124767.67485,128106.83363,848106.8935189.5424068.38424,612109.81404,320108.006616.842131.82111,117101.559929103.22
 รวมทั้งหมด6,0295,03383.483,56070.7350454,664108.4649854,054108.545,02483.333,22864.2550654,429107.5749252,844107.415,01783.213,26365.0450854,905108.0849253,284108.303,15852.382,37675.2437140,649109.5733436,317108.73
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 กรกฎาคม 2565