DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ทะเลชุบศร18012670.008466.67161,733108.31171,841108.296837.783652.946688114.674423105.755932.781932.206663110.504432108.003519.441748.576615102.504440110.00
 กกโก4138821.315259.095582116.402238119.008019.374252.50218391.505528105.609322.525255.915607121.404463115.755112.352752.94439799.255554110.80
 โก่งธนู1868244.095263.417782111.716666111.0013069.898061.544433108.256656109.338344.624959.047775110.71101,082108.2014980.117953.02101,140114.00141,538109.86
 เขาพระงาม38712231.525847.54161,717107.317793113.2914336.955739.86121,283106.928871108.8813635.146749.26111,162105.649970107.7811128.684641.44111,185107.736648108.00
 โคกกะเทียม1915930.892338.98000.003301100.336131.943150.82000.005515103.0012967.546751.9491,010112.22121,325110.423317.281854.552229114.501103103.00
 โคกลำพาน1129887.506061.226680113.33141,554111.008273.213137.804442110.50131,462112.463632.141747.22000.001100100.002219.64836.361110110.00000.00
 โคกตูม76731941.5916652.04181,951108.39181,931107.2832241.9813842.86282,998107.07171,753103.1230039.1115351.00212,232106.29202,152107.6019225.039549.48232,520109.57171,866109.76
 งิ้วราย2039245.324953.267754107.71111,207109.7315475.868957.79101,080108.00232,500108.7011958.626352.944444111.00171,911112.4110752.715753.276653108.83141,531109.36
 ดอนโพธิ์1855328.652037.74435488.504413103.258847.572022.735510102.008820102.5010958.925348.62151,649109.93131,398107.543217.301134.381110110.003323107.67
 ตะลุง13211083.335953.64141,520108.57111,166106.005340.152343.404434108.502224112.0011788.647463.25161,785111.56101,105110.502518.941352.002217108.507760108.57
 ท่าแค35414039.555740.713343114.337730104.2913036.726247.698891111.38101,090109.0029382.7713847.10383,942103.74212,167103.1910329.104745.636653108.83111,199109.00
 ท่าศาลา43624656.4213554.88222,493113.32121,348112.3324155.2814258.92181,969109.39101,098109.8035481.1922463.28424,672111.24283,021107.8923854.5914159.24222,412109.64202,191109.55
 นิคมสร้างตนเอง47339282.8822757.91404,415110.38394,220108.2127357.7215456.41192,079109.42202,193109.6516334.468250.31131,478113.69111,212110.185712.052645.614448112.001112112.00
 บางขันหมาก2727025.744462.863349116.335598119.6022582.7210044.44766494.86141,538109.8624088.2419280.00171,847108.65242,629109.5423586.4016369.36192,033107.00181,982110.11
 บ้านข่อย1213932.232256.412240120.001113113.008771.904045.985548109.609995110.564537.192351.114436109.002236118.002016.531470.00000.001108108.00
 ท้ายตลาด13510577.785956.19141,574112.437771110.1411685.936253.458815101.885552110.404634.072554.351104104.002223111.502720.001659.261105105.00000.00
 ป่าตาล26724892.887831.45303,049101.63171,722101.2922684.647231.86171,68298.94988298.0024089.897129.58282,808100.29161,59999.947427.723141.89121,232102.671102102.00
 พรหมมาสตร์22218784.238545.45131,463112.54181,907105.9418884.6811259.5791,000111.11151,547103.1319889.1913166.16161,783111.44212,266107.9019788.7412362.44161,764110.25212,284108.76
 โพธิ์เก้าต้น35210228.985250.986643107.17549498.8012836.366450.00141,448103.43101,099109.9015644.328353.21141,572112.29161,663103.944813.642347.92549999.804414103.50
 โพธิ์ตรุ1132723.891348.154422105.503338112.679281.425256.52101,102110.207728104.004338.052251.164453113.252229114.502017.701260.002222111.001107107.00
 สี่คลอง511937.251368.423326108.673320106.671835.291477.78000.00000.003670.591336.115554110.804417104.25611.76466.67000.001105105.00
 ถนนใหญ่2786222.303251.612221110.50000.0023183.0912252.81192,115111.32111,193108.456121.943455.744426106.502228114.003512.591851.433319106.332226113.00
 รวมทั้งหมด5,8302,78647.791,44051.6923525,611108.9821022,671107.963,13653.791,54349.2020922,364107.0021122,667107.433,05652.421,65254.0628030,402108.5824926,828107.741,81731.1798954.4315616,863108.1015216,593109.16
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565