DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ผักไห่60711.67228.571102102.001110110.001118.33654.552234117.002215107.502135.00942.864407101.753340113.332236.671045.45329397.672225112.50
 อมฤต312064.52420.004420105.001100100.002167.74419.055566113.202200100.002890.322175.005536107.202215107.501135.48654.553320106.67000.00
 บ้านแค754357.332353.491113113.008838104.754357.331841.861140140.004440110.005168.003364.71000.006660110.003546.672057.14000.002218109.00
 ลาดน้ำเค็ม371540.54640.00000.00000.001643.24425.001100100.00000.002054.05735.002224112.00000.00924.32111.111106106.001117117.00
 ตาลาน622946.771965.521101101.00219597.503658.061541.673310103.333332110.673556.451645.715512102.405520104.002946.771241.385548109.602211105.50
 ท่าดินแดง691927.54631.58000.00329698.671826.09738.892240120.002238119.002942.03724.142220110.005568113.601521.74853.33000.002230115.00
 ดอนลาน22836.36225.002218109.00000.00522.73120.00211658.00000.001359.09861.542229114.50000.00627.27233.33000.00000.00
 นาคู431944.19526.3219494.001120120.002762.79829.63327391.002202101.002353.49730.43219899.0019494.001330.23215.38000.00000.00
 กุฎี803847.501334.213308102.671103103.004961.252040.82439197.753316105.335467.501935.193314104.673318106.005973.752644.078873109.134444111.00
 ลำตะเคียน291241.38325.001122122.00000.001241.38758.331105105.00000.001655.17743.75000.002235117.501655.17743.752210105.002220110.00
 โคกช้าง423276.192681.254474118.502230115.001228.57216.672222111.00000.001535.71640.001100100.00000.0037.14133.331110110.00000.00
 จักราช351954.29631.583324108.00434285.501542.86746.67000.001101101.002468.57729.171120120.004447111.751028.57550.00000.001120120.00
 หนองน้ำใหญ่1095954.131118.643310103.332217108.504944.95918.371109109.002236118.006761.472131.342217108.503350116.672926.61620.69219095.001115115.00
 ลาดชิด1014847.522143.757731104.433342114.004746.531838.309993110.332220110.003736.631027.038814101.751100100.001817.8215.563325108.333310103.33
 หน้าโคก632844.441242.866664110.67219296.003758.731335.142215107.5019898.005790.481628.076644107.338806100.752336.51521.743313104.33328394.33
 บ้านใหญ่491734.69529.41000.001100100.001734.69317.651113113.001100100.004591.843782.223339113.007762108.862448.98625.004428107.00433583.75
 รวมทั้งหมด90741345.5316439.71373,981107.59313,185102.7441545.7614234.22394,127105.82252,698107.9253558.9923143.18464,874105.96505,415108.3032235.5011836.65353,716106.17272,828104.74
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565