DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ทะเลชุบศร22619686.7310654.08272,964109.78212,224105.9017376.5510258.96101,100110.00141,415101.0717075.2212070.59181,972109.56202,187109.354921.681836.733345115.003306102.00
 กกโก45814531.667048.28131,386106.624426106.5013128.607658.027792113.144476119.0010923.805247.719984109.331160160.007917.253949.377781111.572228114.00
 โก่งธนู21318184.9811161.33141,611115.07182,034113.0017582.1611163.43151,692112.80111,206109.6413864.797856.52544889.604456114.0018888.2611661.70151,708113.87161,786111.63
 เขาพระงาม41915737.478554.148902112.75121,299108.2511427.216960.534442110.502218109.0010625.304946.238835104.38219899.009121.725257.143344114.673323107.67
 โคกกะเทียม20113768.166950.36161,790111.889971107.8912260.706654.10111,226111.45121,322110.1711758.215748.72101,115111.506653108.8311155.225751.35101,135113.506662110.33
 โคกลำพาน12911891.475950.007784112.00151,576105.077054.264361.434437109.257705100.7110782.954844.867792113.14121,287107.254434.112147.732231115.505561112.20
 โคกตูม85549658.0124950.20353,807108.77353,706105.8932738.2517152.29151,624108.27131,412108.6252461.2930758.59333,581108.52444,792108.9125629.9414255.47101,068106.80111,139103.55
 งิ้วราย21512859.537357.037759108.436660110.0018083.7210156.11121,312109.33181,956108.6713160.937355.739986109.56151,623108.2012457.677560.48101,083108.30151,704113.60
 ดอนโพธิ์19510453.335048.087725103.573318106.008744.623843.685534106.803320106.676633.852334.852218109.00439097.506432.822335.946630105.004404101.00
 ตะลุง15111777.488068.38151,675111.679988109.788958.945966.29121,325110.428871108.886543.053655.38327090.006642107.007046.363448.578841105.137750107.14
 ท่าแค36219353.319549.22131,440110.77171,893111.3528177.6211139.50171,793105.47202,115105.7526172.1010439.85252,571102.84252,534101.367821.553848.722220110.001115115.00
 ท่าศาลา43126661.7213952.26242,612108.83272,883106.7826361.0213651.71202,198109.90131,424109.5422552.2014363.56192,141112.68161,766110.3822251.5113661.26202,259112.95131,449111.46
 นิคมสร้างตนเอง48633769.3421363.20293,197110.24283,021107.8933168.1120862.84202,212110.60212,204104.9536675.3117848.63333,679111.48323,439107.4710321.194543.694427106.759988109.78
 บางขันหมาก31625480.3819877.95293,139108.24212,254107.3324075.9515162.92202,132106.606642107.0025981.9613552.12343,636106.94161,717107.3126884.8122985.45303,321110.70161,720107.50
 บ้านข่อย1277458.274256.765561112.206714119.004333.862865.122222111.002226113.009272.444650.005554110.80121,349112.429474.024851.068895111.8891,017113.00
 ท้ายตลาด15212682.897861.907785112.14161,785111.5612783.557357.4891,008112.00111,222111.0912783.557559.06131,454111.858843105.3812984.878364.34141,589113.50121,291107.58
 ป่าตาล29826789.607427.72262,663102.42212,05597.8624883.2210743.15121,280106.67121,255104.5826488.597528.41242,457102.38181,803100.178026.854353.751116116.00000.00
 พรหมมาสตร์24313856.797050.72151,627108.477745106.4318776.959852.41141,508107.71151,610107.339137.454751.656652108.674436109.007430.453851.357765109.292213106.50
 โพธิ์เก้าต้น36830181.7917658.47343,704108.94222,439110.8628276.6314451.06232,534110.17161,721107.5625368.7513452.96212,289109.008847105.889926.904545.455540108.00323277.33
 โพธิ์ตรุ1244133.062253.662236118.003312104.003528.231645.712214107.003325108.333326.611751.521103103.001105105.002721.771451.85000.001109109.00
 สี่คลอง514690.202860.874453113.253329109.674894.122756.254456114.004436109.005098.043162.004451112.755557111.402854.901346.433331110.332209104.50
 ถนนใหญ่29410335.034139.818893111.637751107.2924683.6714458.54141,546110.438920115.0011539.126556.528888111.003310103.338428.574148.816637106.175527105.40
 รวมทั้งหมด6,3143,92562.162,12854.2234537,713109.3131033,383107.693,79960.172,07954.7225227,587109.4722324,001107.633,66958.111,89351.5929732,076108.0026228,094107.232,36237.411,35057.1517419,266110.7214515,733108.50
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564