DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 สมุทรปราการ74,47345,47461.0627,26559.964,644499,042107.464,138441,504106.7045,14060.6126,13257.894,201443,663105.613,686387,043105.0041,84156.1824,64858.913,890417,555107.343,465370,104106.8142,25256.7323,38755.354,136434,696105.103,847404,918105.26
 ชลบุรี60,92331,47751.6718,31058.173,086333,845108.182,815302,861107.5931,29951.3717,28555.232,885308,341106.882,733290,406106.2629,31548.1217,08558.282,710294,386108.632,518272,625108.2727,78545.6115,46355.652,684287,164106.992,444260,555106.61
 ระยอง35,83521,21359.2013,76264.882,103228,283108.551,973213,682108.3020,03955.9212,97864.761,928209,015108.411,784192,375107.8319,44354.2612,88166.251,854201,307108.581,807195,511108.2017,62349.1811,45865.021,650179,138108.571,497161,828108.10
 จันทบุรี39,42029,83875.6916,91556.693,053328,059107.452,906310,448106.8330,90978.4117,13555.442,871304,721106.142,680283,399105.7526,74467.8415,73058.822,450264,726108.052,291247,084107.8526,11766.2514,22854.482,663286,609107.632,449260,926106.54
 ตราด16,60612,94577.957,16955.381,302140,671108.041,224131,616107.5313,45581.027,43655.271,302140,064107.581,229131,243106.7911,56169.626,11452.881,053113,415107.71974104,246107.0311,58369.756,13052.921,177126,828107.761,112119,092107.10
 ฉะเชิงเทรา34,41326,06675.7416,36862.792,576279,676108.572,361254,738107.8928,72983.4818,40664.072,767299,328108.182,589277,954107.3625,74374.8116,34963.512,410262,533108.932,251244,277108.5228,69483.3819,47767.882,955323,629109.522,846309,915108.89
 ปราจีนบุรี27,79120,29773.0312,34460.822,011219,575109.191,863202,149108.5119,28969.4112,03362.381,724187,787108.931,631176,668108.3218,99268.3411,91262.721,799196,913109.461,643178,563108.6818,69267.2611,17359.771,878204,812109.061,756190,784108.65
 สระแก้ว31,20824,15677.4015,79065.372,365258,135109.152,143231,225107.9023,97976.8416,00666.752,169236,769109.162,055222,253108.1523,13374.1315,00964.882,048224,141109.441,916209,091109.1321,64969.3713,86364.042,010219,891109.401,869203,581108.93
 รวมทั้งหมด320,669211,46665.95127,92360.4921,1402,287,286108.2019,4232,088,223107.51212,83966.37127,41159.8619,8472,129,688107.3118,3871,961,341106.67196,77261.36119,72860.8518,2141,974,976108.4316,8651,821,501108.00194,39560.62115,17959.2519,1532,062,767107.7017,8201,911,599107.27
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562