DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นครศรีธรรมราช95,53358,93761.6929,90550.745,049550,339109.004,551491,605108.0259,93862.7431,20352.064,781518,384108.434,506487,218108.1354,63857.1928,51852.194,254463,797109.034,117446,034108.3455,72958.3327,88050.034,458481,337107.974,290461,954107.68
 กระบี่31,62224,30476.8613,26654.582,403260,554108.432,313250,164108.1623,93975.7014,11958.982,091225,437107.811,966211,806107.7322,97872.6612,71255.322,180237,401108.902,027219,698108.3920,56265.0211,32755.091,782191,088107.231,627174,114107.02
 พังงา17,22411,89369.056,40153.821,144125,769109.941,116121,318108.7111,66667.736,57156.331,008109,220108.35959103,312107.7311,05664.196,07054.90922101,068109.6291699,900109.0611,14064.686,15955.2989497,074108.5889997,206108.13
 ภูเก็ต16,0007,70348.144,27855.5484492,696109.8371077,269108.837,96949.814,33454.3975282,535109.7568274,163108.745,87436.713,17954.1256862,707110.4048653,401109.887,36646.043,65449.6173981,360110.0970376,809109.26
 สุราษฎร์ธานี62,95932,50151.6215,23046.862,803304,045108.472,537274,309108.1236,93258.6617,57747.593,090334,321108.192,756296,584107.6136,32057.6919,42153.472,981326,798109.632,703294,564108.9834,41854.6716,63648.342,903315,033108.522,672286,991107.41
 ระนอง9,9594,93849.582,60452.7347151,800109.9849754,234109.126,64066.673,42551.5860665,749108.5059364,159108.195,15051.712,68752.1748853,625109.8951256,034109.444,51145.302,37952.7433035,994109.0732034,714108.48
 ชุมพร28,39416,77259.078,10348.311,590174,084109.491,458159,605109.4717,22460.668,73350.701,466158,760108.291,303140,711107.9915,13153.297,87252.031,313144,197109.821,138124,256109.1915,88055.937,85449.461,412153,466108.691,253135,683108.29
 รวมทั้งหมด261,691157,04860.0179,78750.8014,3041,559,287109.0113,1821,428,504108.37164,30862.7985,96252.3213,7941,494,406108.3412,7651,377,953107.95151,14757.7680,45953.2312,7061,389,593109.3711,8991,293,887108.74149,60657.1775,88950.7312,5181,355,352108.2711,7641,267,471107.74
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 กุมภาพันธ์ 2562