DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นนทบุรี49,61622,19544.7312,79157.632,095231,638110.572,000219,306109.6522,04944.4412,59557.121,783196,174110.021,656180,680109.1119,09638.4910,72456.161,686186,102110.381,572172,393109.6621,17242.6710,38149.032,180237,156108.792,004218,243108.90
 ปทุมธานี54,05336,40067.3420,29555.763,757413,691110.113,644398,069109.2436,23867.0420,19255.723,506385,984110.093,278358,830109.4736,27167.1020,28255.923,627400,407110.403,517385,921109.7333,05961.1618,20955.083,231355,637110.072,999327,993109.37
 พระนครศรีอยุธยา38,00417,59246.298,19146.561,686183,908109.081,575171,216108.7116,88244.428,01747.491,377149,441108.531,316142,155108.0216,15342.507,52946.611,393153,145109.941,371149,879109.3215,90041.846,71742.251,316140,823107.011,254133,344106.33
 อ่างทอง12,5759,88678.625,07751.361,048115,345110.061,003109,571109.249,48475.424,98952.60925101,496109.7386494,862109.799,71777.275,18553.361,018112,672110.68914100,300109.749,03971.884,76852.7585593,984109.9283390,336108.45
 ลพบุรี30,03616,14253.747,72547.861,570172,142109.641,459158,465108.6117,16257.148,38948.881,393152,145109.221,329143,536108.0017,76559.158,37047.121,679184,538109.911,618175,996108.7718,45361.448,35345.271,734189,533109.301,630176,223108.11
 สิงห์บุรี8,7046,93579.683,75254.1075584,879112.4272380,370111.166,44774.073,61956.1362670,091111.9760066,684111.146,25271.833,41954.6964272,400112.7763270,536111.615,99668.893,26954.5255962,765112.2856763,175111.42
 สระบุรี30,66712,86941.966,27248.741,332145,280109.071,164126,676108.8312,70941.445,84345.981,211131,984108.991,093118,264108.2012,40540.455,89947.551,226134,802109.951,107121,198109.4812,78341.685,27941.301,375149,390108.651,301140,709108.15
 นครนายก11,9077,36561.853,39546.1079487,308109.9668674,302108.316,37253.512,98246.8057262,705109.6248352,531108.767,24760.863,28045.2673580,765109.8864370,400109.496,75056.692,89542.8965170,407108.1556961,768108.56
 รวมทั้งหมด235,562129,38454.9367,49852.1713,0371,434,191110.0112,2541,337,975109.19127,34354.0666,62652.3211,3931,250,020109.7210,6191,157,542109.01124,90653.0264,68851.7912,0061,324,831110.3511,3741,246,623109.60123,15252.2859,87148.6211,9011,299,695109.2111,1571,211,791108.61
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561