DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เชียงใหม่67,30651,48176.4922,43843.595,072547,133107.874,754510,892107.4754,20680.5422,34041.215,187560,900108.144,849517,820106.7946,87569.6419,18640.934,315464,263107.593,959423,426106.9552,18377.5320,48839.265,030539,017107.164,581487,962106.52
 ลำพูน18,48312,44567.335,92847.631,176127,717108.601,128121,643107.8412,12865.625,73447.28986108,160109.70944102,305108.3711,52262.345,39746.84998109,524109.74979106,338108.6210,85358.725,08146.8290097,707108.5684090,658107.93
 ลำปาง30,92923,08974.6510,58445.842,278251,068110.212,184237,868108.9121,41969.259,87646.111,645178,827108.711,627176,147108.2623,35975.5210,43644.682,205243,271110.332,189240,220109.7420,05364.849,25246.141,546167,835108.561,586171,847108.35
 แพร่17,85112,45369.766,32150.761,204132,098109.721,157126,657109.4712,00467.255,92049.321,033113,579109.951,013110,566109.1512,20568.375,94448.701,114122,961110.381,130124,239109.9511,62265.115,55747.81965105,707109.54967105,235108.83
 น่าน45,54530,55267.0814,63647.912,722296,085108.772,732295,496108.1631,03868.1514,38346.342,599283,720109.172,560277,190108.2832,11870.5214,34744.673,053333,508109.242,888312,867108.3332,75671.9214,06242.932,805303,647108.252,781297,969107.14
 พะเยา20,93112,73860.867,46958.641,189129,810109.181,114120,892108.5213,48864.448,12160.211,141124,475109.091,112120,179108.0712,86161.447,26656.501,156125,975108.971,102119,902108.8013,46564.337,34454.541,156125,502108.571,113120,203108.00
 เชียงราย62,32838,85762.3417,66145.453,411368,885108.153,190342,746107.4440,46564.9218,48645.683,325360,178108.323,116335,082107.5438,67462.0517,16144.373,114337,608108.422,907312,469107.4940,82765.5017,16842.053,460371,345107.333,229343,947106.52
 แม่ฮ่องสอน17,91912,95772.315,60943.291,162124,483107.131,106117,846106.5513,61775.995,75342.251,210128,857106.491,131119,861105.9812,01367.045,26543.831,043112,179107.55991105,273106.2313,16373.465,25839.951,273129,493101.721,177118,995101.10
 รวมทั้งหมด281,292194,57269.1790,64646.5918,2141,977,279108.5617,3651,874,040107.92198,36570.5290,61345.6817,1261,858,696108.5316,3521,759,150107.58189,62767.4185,00244.8316,9981,849,289108.7916,1451,744,734108.07194,92269.3084,21043.2017,1351,840,253107.4016,2741,736,816106.72
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 เมษายน 2562