DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บึงกาฬ018,1670.008,95049.271,332145,803109.461,335145,202108.7720,3780.009,62147.211,562171,147109.571,472160,593109.1014,0580.006,59146.881,011111,004109.80986107,711109.2414,9360.006,84345.821,259137,578109.281,185128,062108.07
 หนองบัวลำภู030,1770.0012,96342.962,744298,178108.672,575278,343108.0928,8200.0012,91844.822,489270,381108.632,286246,580107.8728,8480.0013,39146.422,596282,730108.912,407260,993108.4328,1040.0013,06646.492,531274,576108.492,315249,985107.98
 อุดรธานี118,22862,51252.8731,33650.135,395586,395108.695,259569,100108.2159,85950.6330,69551.284,645505,280108.784,517490,110108.5054,69446.2627,41050.124,345474,441109.194,125447,719108.5457,00448.2228,84650.604,875530,456108.814,545493,307108.54
 เลย033,3750.0015,93947.762,723300,077110.202,522276,271109.5430,8430.0015,24549.432,069227,032109.731,987217,280109.3528,8580.0014,13949.002,015221,894110.122,007219,850109.5425,8520.0012,41748.031,993219,807110.291,971216,015109.60
 หนองคาย024,1940.0011,77048.652,072227,901109.991,922210,675109.6122,4620.0011,58651.581,655181,584109.721,535166,975108.7821,4400.0011,07851.671,707188,396110.371,665182,679109.7217,9320.009,29251.821,333147,834110.901,298142,747109.97
 สกลนคร061,0740.0026,85443.974,304464,962108.034,192451,115107.6160,0310.0028,28347.114,193453,541108.173,970427,682107.7355,8340.0025,94346.463,483378,320108.623,495377,125107.9052,0130.0023,99946.143,717402,066108.173,616390,027107.86
 นครพนม54,80431,02456.6114,05645.312,798301,438107.732,640283,846107.5229,79754.3713,74046.112,555275,282107.742,336251,158107.5228,26051.5713,02846.102,536274,195108.122,275246,277108.2525,99447.4312,15146.752,240242,710108.352,045223,832109.45
 รวมทั้งหมด173,032260,523150.56121,86846.7821,3682,324,754108.8020,4452,214,552108.32252,190145.75122,08848.4119,1682,084,247108.7418,1031,960,378108.29231,992134.07111,58048.1017,6931,930,980109.1416,9601,842,354108.63221,835128.20106,61448.0617,9481,955,027108.9316,9751,843,975108.63
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 กรกฎาคม 2561