DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ราชบุรี039,3290.0018,53047.123,679403,663109.723,454377,287109.2335,1840.0017,60150.033,090338,714109.622,946321,041108.9835,8530.0018,08950.452,926321,331109.822,893315,418109.0332,6890.0016,08349.202,831310,055109.522,762300,753108.89
 กาญจนบุรี037,0320.0017,54147.373,410373,162109.433,214349,307108.6831,8620.0015,99150.192,117230,869109.052,035220,082108.1535,5620.0017,05447.962,836309,928109.282,818305,565108.4332,7470.0015,73348.042,571280,539109.122,424262,928108.47
 สุพรรณบุรี50,68232,48864.1016,49650.783,167347,923109.863,017329,118109.0932,80364.7216,34849.842,919319,207109.352,893314,099108.5731,41161.9815,63249.772,842313,114110.172,820308,240109.3028,37755.9913,97949.262,518275,109109.262,473268,547108.59
 นครปฐม58,02626,07444.9413,12450.332,450267,412109.152,307250,158108.4326,38645.4712,89048.852,289249,348108.932,124229,873108.2326,63545.9012,97748.722,450267,410109.152,256245,006108.6025,15443.3512,32048.982,311252,454109.242,151233,326108.47
 สมุทรสาคร027,0840.0013,44549.642,428266,594109.802,221241,694108.8225,3270.0013,19452.091,858204,275109.941,668182,004109.1231,5750.0016,32851.712,886317,646110.062,569281,311109.5026,1410.0013,68452.352,073227,196109.601,842200,597108.90
 สมุทรสงคราม07,4050.003,46346.7761467,644110.1748352,138107.957,4900.003,63748.5660866,633109.5951756,269108.847,5680.003,98952.7166973,735110.2254359,297109.207,3850.003,80751.5560967,064110.1258563,831109.11
 เพชรบุรี024,5540.0011,76747.921,885206,448109.521,705185,496108.8023,4090.0011,95651.071,656181,242109.451,487161,713108.7524,5120.0011,92548.652,001220,092109.991,890206,625109.3324,7240.0011,97948.451,887206,381109.371,882204,692108.76
 ประจวบคีรีขันธ์024,5240.0012,62551.481,794196,931109.771,770192,500108.7624,6150.0013,23653.771,608177,115110.151,632178,207109.2026,0030.0014,05354.042,044225,567110.361,990218,200109.6521,7280.0011,87654.661,645181,777110.501,503164,958109.75
 รวมทั้งหมด108,708218,490200.99106,99148.9719,4272,129,777109.6318,1711,977,698108.84207,076190.49104,85350.6416,1451,767,403109.4715,3021,663,288108.70219,119201.57110,04750.2218,6542,048,823109.8317,7791,939,662109.10198,945183.0199,46149.9916,4451,800,575109.4915,6221,699,632108.80
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 มิถุนายน 2561