DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองกาญจนบุรี5,5204,12974.802,72866.0741845,727109.3933936,766108.454,51981.872,90864.3549654,425109.7339643,406109.614,05573.462,82469.6445449,811109.7239843,485109.2600.0000.00000.00000.00
 ไทรโยค2,2792,05890.301,38067.0622424,114107.6519520,928107.322,02788.941,43170.6020922,407107.2120022,186110.931,88982.891,13960.3020021,448107.2419620,973107.0100.0000.00000.00000.00
 บ่อพลอย2,0041,30264.9769353.2312012,770106.4211311,672103.291,44171.9187360.5813915,022108.0714215,265107.5098849.3048649.1910410,958105.37768,026105.6100.0000.00000.00000.00
 ศรีสวัสดิ์1,30986265.8546754.18778,028104.26656,864105.6089668.4546752.12909,607106.74808,407105.0987366.6945552.12859,223108.51808,557106.9600.0000.00000.00000.00
 ท่ามะกา4,1973,77990.042,60869.0134037,031108.9137840,678107.613,48583.042,39468.6931334,289109.5534537,257107.993,47582.802,36568.0633336,390109.2835738,807108.7000.0000.00000.00000.00
 ท่าม่วง3,7892,90276.591,71258.9931734,075107.4930132,285107.263,25085.772,07963.9734837,760108.5133135,980108.702,68970.971,56758.2728730,752107.1528129,876106.3200.0000.00000.00000.00
 ทองผาภูมิ2,3622,19592.931,57671.8023225,348109.2621923,940109.322,16191.491,49469.1323024,783107.7522023,867108.491,99884.591,42071.0722825,018109.7320822,769109.4700.0000.00000.00000.00
 สังขละบุรี1,9241,40372.9281958.3712713,266104.4614515,419106.341,48076.9288759.9315916,881106.1714315,198106.281,47076.4086658.9117318,366106.1615716,657106.1000.0000.00000.00000.00
 พนมทวน1,8481,59186.091,08668.2614115,387109.1314816,090108.721,34472.7386764.5110411,088106.6212313,226107.531,49480.841,03669.3414215,241107.3314215,314107.8500.0000.00000.00000.00
 เลาขวัญ2,5401,36353.6672753.3411812,162103.0711211,497102.651,60563.1983752.1515716,212103.2615115,611103.381,51959.8079152.0715416,061104.2914414,930103.6800.0000.00000.00000.00
 ด่านมะขามเตี้ย1,5421,20978.4066955.3313714,932108.9911112,024108.321,19877.6968357.0114015,422110.1613414,889111.111,12572.9669661.8713014,318110.1412013,157109.6400.0000.00000.00000.00
 หนองปรือ1,2731,02580.5263361.769410,073107.169610,431108.661,02280.2861860.47919,928109.1010311,209108.831,06883.9068063.6711912,992109.1810211,107108.8900.0000.00000.00000.00
 ห้วยกระเจา1,28490570.4857763.769610,568110.08869,487110.3189669.7852758.8210111,007108.98829,013109.9180562.6946657.899410,253109.07768,211108.0400.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด31,87124,72377.5715,67563.402,441263,481107.942,308248,081107.4925,32479.4616,06563.442,577278,831108.202,450265,514108.3723,44873.5714,79163.082,503270,831108.202,337251,869107.7700.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มิถุนายน 2565