DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองราชบุรี5,8043,65162.902,26261.9638141,605109.2037340,521108.643,98168.592,43761.2244348,793110.1443547,518109.244,06370.002,79868.8743648,133110.4039643,283109.303,80965.632,65069.5746351,056110.2743347,266109.16
 จอมบึง3,0312,27475.021,57169.0920922,678108.5120622,470109.082,49882.421,63265.3325427,573108.5624826,980108.792,13670.471,47569.0521823,966109.9420922,944109.781,34944.5190467.0117819,618110.2114015,318109.41
 สวนผึ้ง1,8701,74693.371,23670.7919821,010106.1118219,399106.591,67989.791,18270.4019721,133107.2716017,122107.011,54882.781,13473.2618420,057109.0113814,928108.171,25867.2792573.5316417,635107.5310511,237107.02
 ดำเนินสะดวก3,3722,56576.071,67565.3020922,709108.6621823,593108.222,32969.071,58668.1020922,643108.3418720,161107.812,49774.051,60464.2423325,560109.7023525,390108.041,23036.4892775.3712914,060108.9914515,648107.92
 บ้านโป่ง6,1144,74477.593,62476.3950255,333110.2347952,411109.424,59875.203,33072.4247851,091106.8846049,174106.904,98781.573,87077.6060566,524109.9650855,850109.943,46156.612,88783.4244549,242110.6636940,816110.61
 บางแพ1,8301,65790.551,07765.0016017,178107.3615716,632105.941,51082.5198365.1015716,692106.3215116,171107.091,36374.4887864.4214815,869107.2213714,589106.4996752.8470372.7013214,324108.52889,637109.51
 โพธาราม5,2424,18579.842,85068.1045850,003109.1840844,296108.574,21380.372,85367.7249052,793107.7442645,706107.293,85573.542,77972.0946450,406108.6340243,672108.642,53248.301,93576.4234637,817109.3031534,277108.82
 ปากท่อ3,1471,97062.601,16859.2918920,330107.5717519,094109.112,32473.851,39359.9422123,998108.5923325,401109.022,35574.831,37058.1724727,252110.3323525,684109.291,94561.801,24163.8020322,415110.4219321,049109.06
 วัดเพลง40337292.3125267.74374,098110.76293,202110.4136690.8223263.39384,161109.50323,518109.9429573.2019465.76384,223111.13262,854109.7713633.758461.76242,694112.25232,548110.78
 บ้านคา1,12392182.0157162.00909,580106.4410310,897105.8098887.9870070.859910,927110.3711812,849108.8996986.2965767.8010411,401109.6311011,947108.6177468.9262080.1011012,024109.31879,489109.07
 รวมทั้งหมด31,93624,08575.4216,28667.622,433264,524108.722,330252,515108.3824,48676.6716,32866.682,586279,804108.202,450264,600108.0024,06875.3616,75969.632,677293,391109.602,396261,141108.9917,46154.6712,87673.742,194240,885109.791,898207,285109.21
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565