DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองนราธิวาส8,1996,18675.453,14550.8439042,213108.2443346,955108.446,26976.463,53056.3139642,456107.2140643,770107.815,61568.483,07554.7640743,930107.9439242,486108.383,80346.382,19657.7428930,652106.0626027,647106.33
 ตากใบ6,0614,11067.812,82568.7336238,479106.3032334,133105.674,40272.632,91466.2038641,082106.4336038,161106.004,69777.503,01264.1339842,520106.8340943,592106.583,46357.142,26965.5227429,201106.5724926,521106.51
 บาเจาะ4,5314,11390.772,05750.0132934,967106.2831933,711105.683,96887.572,11453.2827629,235105.9228930,529105.643,29172.631,43243.5126727,680103.6725826,522102.802,12746.9494144.2417017,483102.8419019,678103.57
 ยี่งอ3,2802,85386.981,68759.1322824,176106.0423524,968106.252,25768.811,17051.8413814,424104.5214715,368104.542,06462.9394445.7413414,134105.4814114,804104.991,48845.3773749.5311311,818104.5810410,881104.63
 ระแงะ6,1115,38588.122,59248.1349952,724105.6642344,338104.825,41988.683,08856.9847350,065105.8543445,625105.135,16284.472,65951.5147049,818106.0041143,198105.103,65059.732,09857.4833134,637104.6431532,894104.43
 รือเสาะ5,6673,62764.002,05756.7127228,294104.0225726,872104.564,51179.602,65158.7734736,273104.5328930,214104.554,35476.832,71462.3336438,249105.0831232,863105.334,18573.852,68464.1331632,928104.2028829,891103.79
 ศรีสาคร3,4492,35868.3785636.3016817,320103.1018118,723103.442,71378.6687432.2216016,053100.3314514,853102.432,67577.5699737.2719920,487102.9520520,505100.021,93456.0762032.0611111,214101.0314114,284101.30
 แว้ง3,4052,70779.501,73163.9521722,732104.7621822,655103.922,96687.111,94265.4826828,466106.2224926,249105.422,82883.051,78963.2628630,151105.4223624,757104.902,80882.471,86166.2729531,143105.5725526,741104.87
 สุคิริน1,71093254.5046850.21909,513105.70798,380106.081,28975.3859946.4710811,148103.22889,282105.481,29975.9668953.0413113,873105.9011311,780104.251,22171.4063351.8412112,844106.1510911,506105.56
 สุไหงโก-ลก4,0583,42184.301,76251.5130331,858105.1424725,828104.573,49186.032,06459.1228430,286106.6426427,852105.503,43684.671,66048.3129331,183106.4327028,488105.512,00649.431,16758.1817418,610106.9516917,888105.85
 สุไหงปาดี3,3402,65979.611,85969.9127028,688106.2525126,659106.212,48874.491,83873.8725627,154106.0722623,886105.692,54976.321,79870.5428230,174107.0028229,989106.341,29838.8694973.1111312,158107.5911612,455107.37
 จะแนะ2,5822,04679.241,20058.6513315,105113.5713814,672106.321,75668.011,01457.7411611,725101.08959,960104.842,05579.5999248.2716016,564103.5314316,684116.671,08942.1840637.28989,54697.41818,100100.00
 เจาะไอร้อง3,0492,32776.321,17650.5415516,764108.1514215,238107.312,67787.801,26747.3322624,236107.2423124,225104.872,54883.571,37053.7722223,858107.4720821,988105.711,01133.1646445.90646,592103.00666,736102.06
 รวมทั้งหมด55,44242,72477.0623,41554.813,416362,833106.223,246343,132105.7144,20679.7325,06556.703,434362,603105.593,223339,974105.4842,57376.7923,13154.333,613382,621105.903,380357,656105.8230,08354.2617,02556.592,469258,826104.832,343245,222104.66
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 สิงหาคม 2565